CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA WEDU

Giới thiệu

WEDU là công ty phần mềm tập trung vào việc cung cấp dịch vụ và giải pháp về lĩnh vực Giáo dục. Được sáng lập bởi những người có tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cao đảm bảo một đội ngũ làm việc và giao tiếp chuyên nghiệp; với mong muốn hình thành và phát triển thành một công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục và vươn ra thế giới.

WEDU luôn tập trung nghiên cứu và ứng dụng tinh hoa công nghệ vào thực tiễn đời sống cộng đồng nói chung và hệ thống giáo dục nói riêng.

Tính chuyên nghiệp tạo ra sản phẩm công nghệ chất lượng cao. Các sản phẩm của công ty được phát triển trên một qui trình chặt chẽ.

Các ứng dụng của chúng tôi bao gồm:

 • Ứng dụng, website web hỗ trợ về dịch vụ giáo dục.
 • Trên các nền tảng trình duyệt Chrome, Coccoc, Firefox.
 • Hệ điều hành Android và IOS.
Thông tin WEDU thu thập
Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân
 • Để cung cấp trang web hoặc ứng dụng cho bạn và quản lý kỹ thuật và chức năng của trang web khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.
 • Để quản lý tài khoản và đảm bảo tính bảo mật và an ninh của việc sử dụng dịch vụ khi bạn mở một tài khoản với chúng tôi.
 • Cho mục đích phát triển và cải tiến dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin dịch vụ cho bạn.
Chia sẻ thông tin của bạn

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

 • Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
 • Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
 • Luật yêu cầu tiết lộ.
Bảo vệ thông tin của bạn như thế nào

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bảo mật một cách nghiêm ngặt và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để chống mất mát hoặc xử lý trái phép các dữ liệu này. Để đạt được mục đích này, chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm các máy chủ an ninh, tường lửa và mã hóa,cũng như các biện pháp bảo vệ vật lý tại nơi lưu trữ dữ liệu.

 • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền.
 • Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như duyệt web an toàn.
 • Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình.
 • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của WEDU truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.
Hỗ trợ thay đổi thông tin khách hàng

Khi bạn muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh hỗ trợ người dùng thông qua quy trình đã định sẵn của công ty chúng tôi. Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

Trong một số trường hợp, chúng tôi giữ lại dữ liệu trong các khoảng thời gian giới hạn khi dữ liệu đó cần được lưu giữ cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

Hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ người dùng hoặc qua chi tiết liên hệ mà công ty chúng tôi cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn không biết nên liên hệ với ai hoặc nếu bạn muốn hỏi về thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi, cách thức liên hệ được thể hiện ở mục thông tin liên hệ bên dưới để được hỗ trợ.

Tuân thủ và hợp tác với cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên xem xét chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này.

Thời điểm áp dụng chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do WEDU và các đơn vị liên kết của WEDU cung cấp, bao gồm cả những dịch vụ được cung cấp trên các trang web bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho:

 • Các thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi.
 • Các dịch vụ do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể bao gồm dịch vụ của WEDU, được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi.
Các thay đổi đối với chính sách này

Đôi khi, chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ ngày phát hành các thay đổi gần đây nhất và cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản đã lưu trữ để bạn xem xét. Nếu đó là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo dễ thấy hơn (với một số dịch vụ nhất định, bao gồm cả thông báo qua email về các thay đổi đối với chính sách bảo mật).

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách
 • Trụ sở: 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
 • Email : contactus@wedu.vn
 • Người nhận: Cán bộ phụ trách Quyền riêng tư/Phòng Pháp chế.